شهریاران
گروپی

معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان سیستان و بلوچستان

  • خانه
  • اخبار
  • معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان سیستان و بلوچستان

معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان سیستان و بلوچستان

پخش شده از شبکه استانی هامون

 

پیام بگذارید

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.