شهریاران
گروپی

گزارش آماری روند ارزیابی اولیه ایده‌ها و اقدامات

  • خانه
  • اخبار
  • گزارش آماری روند ارزیابی اولیه ایده‌ها و اقدامات

گزارش آماری روند #ارزیابی_اولیه ایده‌ها و اقدامات ثبت‌شده در طرح ملی #شهریاران – فراخوان عمومی(بخش استانی)
🟩 اتمام بررسی: ۷۴% ایده‌ها و اقدامات ثبت‌شده در سامانه شهریاران، بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند. توضیح اینکه این دسته از ایده‌ها و اقدامات اگر دارای مؤلفه‌های مورد نظر طرح شهریاران بوده‌اند، به مرحلۀ داوری راه پیدا کرده‌اند و در غیر این صورت رد شده‌اند.
🟨 در حال بررسی: ۱۳% ایده‌ها و اقدامات ثبت‌شده در سامانه شهریاران، توسط ارزیابان و کارشناسان در حال بررسی می‌باشند.
🟧 عدم بررسی: روند ارزیابی اولیه ۱۳% ایده‌ها و اقدامات ثبت‌شده در سامانه شهریاران هنوز آغاز نشده و کمیته ارزیابی و غربالگری در ۴ استان همچنان تشکیل نشده است.

پیام بگذارید

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.