شهریاران
گروپی

معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان آذربایجان غربی

  • خانه
  • اخبار
  • معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان آذربایجان غربی

معرفی و توضیح طرح ملی شهریاران توسط دبیر این طرح در استان آذربایجان غربی
پخش شده در شبکه استانی آذربایجان غربی، برنامه اولدوز

پیام بگذارید

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.