شهریاران
گروپی

در نشست خبری شهریاران چه گذشت؟

در نشست خبری معرفی طرح شهریاران با حضور دستیار رئیس جمهور مطرح شد:


 مردمی سازی این ایده بیش از ۴۰ سال است که از سوی حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. بنابراین حاکمیت و دولتی که بخواهد تصدی کند، اسلامی نیست.
 کرونا و اقتصاد اگر مردم به بحث کرونا ورود نمی کردند، دولت به تنهایی نمی توانست مشکلات مربوطه را جمع کند؛ ما در این سالهای پس از انقلاب نتوانسته ایم اقتصاد را مردمی سازی کنیم که این موضوع اصلی ترین هدف ماست.
شهریاران
میدانی برای نقش آفرینی و هم افزایی مسئولان، شبکه دستیاران مردمی سازی، حلقه های میانی و گروه های مردمی در راستای حل مسائل کشور با محوریت مردمی سازی اقتصاد است.

پیام بگذارید

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.