شهریاران
گروپی

اولین جلسه شورای هدایت عملیات شهریاران به ریاست استاندار بوشهر برگزار شد

  • خانه
  • اخبار
  • اولین جلسه شورای هدایت عملیات شهریاران به ریاست استاندار بوشهر برگزار شد

در طرح شهریاران قرار است گفتمان سازی مردمی‌سازی حل مسائل کشور، الگونمایی از اقدامات مردمی سازی انجام شده در قبل و در حال انجام با تکیه بر ظرفیت های بومی و همچنین دریافت ایده های مردمی سازی برای حل مسائل کشور انجام و از برگزیدگان هر بخش در رویدادهای استانی و ملی تقدیر و حمایت شود.

استاندار بوشهر دکتر محمدی زاده:

در این جلسه ضمن دعوت از مردم و گروه ها و تشکل های مردمی و حلقه های میانی برای شرکت در این طرح، از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا با ثبت اقدامات و ایده های خود که در حوزه #مردمی_سازی داشته در این طرح شرکت کنند.

با ظرفیت طرح شهریاران می‌توان از ایده های مردمی که باعث حل مسائل خصوصا مسائل خرد می‌شود متمرکز شد که باعث ایجاد امید آفرینی بین مردم خواهم شد.

 

 

 

پیام بگذارید

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.